Home   體中文

TAIPEI TAIWAN PRESENTED BY THE PHOTOGRAPHIC SOCIETY OF TAIPEI

 
 
 
ID:
IDCountry/RegionLast_nameFirst_namePID-C OpenPID-C PeoplePID-C WaterPID-MNaturePhoto TravelPaid
Chang-Yi-Fong-happ Taiwan Chang Yi-Fong 0 2 0 0 0 0 Yes
Gui-Zhengquan-stfg China Gui Zhengquan 4 0 0 0 0 0 Yes
Yuan-Shao Ling-shao Taiwan Yuan Shao Ling 0 1 0 0 0 0 Yes
Lai-Tze-Wei-Joyc Taiwan Lai Tze-Wei 4 4 4 0 4 4 Yes
Liu-Hou Tse-Addr Taiwan Liu Hou Tse 4 4 0 0 4 0 Yes
Hsieh-Liu-Hsueh-hsh0 Taiwan Hsieh Liu-Hsueh 4 4 4 4 4 4 Yes
Tsai-Pao-Tsung-t922 Taiwan Tsai Pao-Tsung 4 2 2 0 2 0 Yes
Chen-Mao Yuan-tom0 Taiwan Chen Mao Yuan 4 4 4 4 4 4 Yes
Hsu-Ting-Wei-netw Taiwan Hsu Ting-Wei 4 4 4 4 4 4 Yes
Jin-Gailian-stfa China Jin Gailian 0 0 0 4 0 4 Yes
Ma-Yaping-smay China Ma Yaping 4 4 0 4 0 4 Yes
Zhang-Zuping-stfz China Zhang Zuping 4 4 4 4 4 4 Yes
Lin-Wenzhong-stfl China Lin Wenzhong 0 0 0 4 4 4 Yes
Wen-Chi-stfn China Wen Chi 0 4 0 0 0 4 Yes
Liu-Xiaolan-stfl China Liu Xiaolan 4 0 0 0 4 4 Yes
An-Xiping-stfa China An Xiping 4 4 4 4 0 4 Yes
Chen-Ying-sstc China Chen Ying 4 4 0 0 0 4 Yes
Li-Hongjiang-stfy China Li Hongjiang 0 0 0 4 0 4 Yes
LIM-GUEK CHENG-vero Malaysia LIM GUEK CHENG 0 0 0 0 4 4 Yes
Li-Xingye-stfl China Li Xingye 4 4 0 0 0 4 Yes
Ba-Yin-stfb China Ba Yin 4 4 0 0 0 4 Yes
Qi-Weimin-stli China Qi Weimin 4 0 4 4 0 4 Yes
Guo-Jing-stfg China Guo Jing 0 4 0 0 0 0 Yes
Chen-Shaohua-stfc China Chen Shaohua 4 4 0 0 4 0 Yes
Deng-Zhongzhi-stfd China Deng Zhongzhi 4 0 0 4 0 4 Yes
Zhang-Xiaoqiang-stff China Zhang Xiaoqiang 0 0 4 0 4 4 Yes
Xu-Xiancheng-stfx China Xu Xiancheng 4 0 4 0 0 4 Yes
Fu-Jie-stff China Fu Jie 4 0 0 0 0 4 Yes
Yu-Yu-Yun-yuyu Taiwan Yu Yu-Yun 0 0 0 4 0 0 Yes
You-Fuqiang-styo China You Fuqiang 4 0 0 4 0 4 Yes
 

THE PHOTOGRAPHIC SOCIETY OF TAIPEI
P. O. Box 3755, Taipei 100 Taiwan.
Tel: 886-2-25429968 Fax: 886-2-25429965
4F, No. 16 Chang-An E. Rd., Sec. 1, Taipei 10442, Taiwan.